Консорциумът за сменяеми батерии за електрически мотоциклети (Консорциум) постигна споразумение за стандартизиране на батериите и системите за подмяна, което позволява споделяне на батериите и проправя пътя на налагането на електрическите мотоциклети в Япония.

Консорциумът е създаден от Honda Motor Co., Ltd., Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Suzuki Motor Corporation и Yamaha Motor Co., Ltd. през април 2019 г. с цел по-широкомащабното въвеждане на електрически мотоциклети в Япония. От самото си основаване Консорциумът формулира стандартите за взаимозаменяемите сменяеми батерии и техните системи за замяна като решение на проблемите, свързани с налагането на електрическите мотоциклети като по-екологична и удобна форма на мобилност – обхват на задвижване и намаляване на времето за зареждане. За да подобри удобството и ефективността на общоизползваните сменяеми батерии, от миналата година Консорциумът си партнира с полевите тестове „e-Yan OSAKA“, провеждани от отдела за промотиране на електрически мотоциклетите към Асоциацията на производителите на автомобили в Япония в тясно сътрудничество с префектура Осака и Националната университетска корпорация Osaka University, ангажирана с популяризирането и налаганете на екологични електрически мотоциклети.

Части от договорените общи спецификации са в съответствие с техническия документ TP21003 на Дружеството на автомобилните инженери в Япония, Inc. (JASO), издаден на 19 март. Консорциумът ще извърши техническа проверка и стандартизация на общоизползваните сменяеми батерии въз основа на общите им спецификации. С все по-нарастващото в световен мащаб търсене на електрифицирана мобилност в името на постигане на въглеродно неутрално общество Консорциумът ще работи ръка за ръка с Асоциацията на автомобилните производители в Япония за реализиране на международен стандарт.

Тъй като екологичната ангажираност се увеличава в световен мащаб, Консорциумът вярва, че насърчаването на сътрудничеството в рамките на цялата мотоциклетна индустрия, за да се изгради среда за широко разпространение на тази технология там, е жизненоважно за моторните двуколесни. Когато клиентите имат тази възможност за избор, това ще допринесе за постигането въглеродно неутрално общество.

Нориаки Абе, представител на консорциума и управляващ директор, мотоциклетни операции, Honda Motor Co., Ltd.: „Това споразумение за стандартизация на батериите за съвместна употреба е постижение, постигнато от четирите японски производители на мотоциклети, работещи заедно в областта през последните две години. Благодарен съм на всички, свързани с Консорциума и Обществото на автомобилните инженери на Япония, Inc. Въпреки че ще продължим сътрудничеството си за изграждане на среда, позволяваща съвместното използване на батериите въз основа на нашето споразумение, ние също ще се конкурираме помежду си за разработване на атрактивни продукти, които отговарят на нуждите на нашите клиенти. Посредством усилията ни както в сътрудничеството, така и в конкуренцията, ще работим за мащабното въвеждане на електрически мотоциклети, за да реализираме устойчиво общество“.

Сподели